Czas wykonywania zabiegów, wygląd po nich i zalecenia