Dorobek naukowy prof. Wojciecha Maruszy

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

1990 Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1990-2004 Starszy asystent i wykładowca w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

1993  Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych I stopień.

1994-1995 Członek Komisji senackiej ds. rozwoju i zmian Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1995  Obrona pracy doktorskiej pt. „Leczenie małymi dawkami erytropoetyny niedokrwistości u chorych przewlekle dializowanych” (29 marca).

1996  Staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Leiden w Holandii w zakresie medycyny rodzinnej.

1996-2004 Starszy asystent i wykładowca w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1996-2010 Starszy asystent i wykładowca na Wydziale Angielskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1997 Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych II stopień.

1999 Specjalizacja z Medycyny Rodzinnej.

2001 Rozpoczęcie praktyki w zakresie Medycyny Estetycznej.

2007 Ukończony kurs trenerski w zakresie Medycyny Estetycznej w Uppsali, Szwecja, zorganizowany przez firmę Q-Med. (20 października)

2007 – teraz Praca jako trener w zakresie Medycyny Estetycznej w następujących firmach: Q-Med, Teosyal, Allergan, Galderma, Croma, Filorga, Vivacy.

2008  Ukończenie kursu na poziomie zaawansowanym z zakresu stosowania laserów oraz technik odmładzania twarzy w Medycynie Estetycznej w Paryżu (17-19 października).

2009 – teraz Współpraca naukowa w zakresie Mikrobiologii z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie powikłań bakteryjnych po kwasie hialuronowym

2009-2013 Wykładowca na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Ageing PTMEIAA w Warszawie:

„Bakteryjne powikłania po kwasie hialuronowym” (26-27 września 2009);

„Wypełniacze, ryzyko powstania powikłań bakteryjnych. Biofilm czy ropień jałowy?”; „Psychologiczne aspekty atrakcyjności twarzy. Czy Botox  i wypełniacze wystarczą?” (24-26 września 2010, dwa wykłady);

„Powikłania po kwasie hialuronowym. Prezentacja przypadku leczenia powikłań po wypełniaczu.” (30 września – 2 października 2011);

„Czy różne preparaty kwasu hialuronowego mogą predysponować do powstania biofilmu?” (5-7 października 2012);

„Powikłanie bakteryjne powstałe na bazie kwasu hialuronowego. Obserwacja dzień po dniu. Obowiązujące standardy leczenia biofilmów.” (4-6 października 2013).

2011 Stworzenie programu szkoleniowego dla lekarzy i lekarzy dentystów pod nazwą „Akademia Rzeźbienia Twarzy” certyfikowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

2012 – teraz Recenzent dla następujących pism medycznych wydawanych w języku angielskim:

 • World Journal of Surgical Oncology
 • European Journal of Inflammation
 • International Journal of Pharmaceutics
 • The American Journal of Managed Care
 • Carbohydrate Polymers
 • Archives of Dermatological Research
 • Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
 • Alimentary Pharmacology & Therapeutics
 • JNHA – The Journal of Nutrition, Health and Aging
 • Cellular and Molecular Biology
 • Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
 • Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
 • Cancer Medicine
 • Drug Delivery and Translational Research

2013-2015 Członek Włoskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Estetycznej (SIES, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica).

2015 Wykład „Reakcje niepożądane w dermatologii estetycznej” na V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych  w Juracie, (21-24 maja).

2015 Wykład „Hialuronidaza, nici – powikłania” na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Ageing PTMEIAA w Warszawie (2-4 października).

2015-2016  Ukończenie dwóch kursów specjalistycznych “Anatomy Masterclass” w Royal College of Surgeons w Londynie (8 stycznia 2015; 19 stycznia 2016).

2016 Wykład „Powikłania po kwasie hialuronowym” na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych  „Dermatologia Przyszłości” w Juracie (15-18 września).

2016 Warsztaty z zastosowania preparatów kwasu hialuronowego Filorga ART Filler na XVI Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEIAA w Warszawie (7-9 października).

2017 Wykład “Enhancing Features & Restoring Volumes” i warsztat – Filorga Master Class w Atenach (9-10 czerwca).

2017 Warsztaty „Regeneris Autologic Thrombine Serum and Cellular Matrix – Ages 20+ & 40+; Differences in Procedural Protocols” na XVII Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEIAA w Warszawie (6-8 października).

2017 Ukończenie kursu z anatomii pt. „The Minimal Invasive Aesthetic Academy Expert Faculty” w School of Surgery & Anatomy “Fer á Moulin” w Paryżu (2 czerwca).

2018 Wykład nt. „Osocze bogatopłytkowe – dlaczego warto? Doświadczenia własne, prezentacja”  na I. Kongresie Medycyny Regeneracyjnej BioBridge w Warszawie (8 maja). Opiekun naukowy konferencji.

2018 Warsztaty z zastosowania preparatów kwasu hialuronowego Filorga ART Filler na XIX Międzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging w Warszawie (9-11 marca).

2018 Wykład “Facial Volumisation: my best materials and philosophy”, autor warsztatu i przewodniczący sesji na 5. Kongresie IPAM w Mediolanie (8-9 czerwca).  

2018 Wykłady na konferencji „Powikłania w Medycynie Estetyczne Profilaktyka i Leczenie” w Warszawie (17 czerwca). Opiekun naukowy konferencji.

„Anatomia w medycynie estetycznej. Rola kompartmentów tłuszczowych i wiązadeł”;

„Reologia preparatów Filorga ART Filler i porównanie ich z preparatami innych firm”;

„Schemat podawania preparatów Filorga ART Filler”;

„Powikłania po niciach & Czy warto aspirować podając kwas hialuronowy?” 

2019 Wykład „Biofilm powstały na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego, schemat antybiotykoterapii i podawania hialuronidazy.” na IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SDWP „Skóra 2019” (06-09 czerwca Jurata).

2019 Ukończenie kursu z anatomii pt. „Master-Class 2019 Live Anatomy & Injections” w School of Surgery & Anatomy “Fer á Moulin” w Paryżu (21 czerwca).

2019 Habilitacja w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł pracy habilitacyjnej: „Opracowanie schematu leczenia i postępowania naprawczego późnych powikłań bakteryjnych (biofilmów) powstałych na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego. Ocena wpływu stylu życia i zmian we florze fizjologicznej pacjentów na ryzyko powstania biofilmu.” – 25.09.2019.

2019 Wykład na XXII Światowym Kongresie Medycyny Estetycznej w Warszawie pt. „Powikłania po zastosowaniu kwasu hialuronowego w okolice powiek na podstawie przypadków.” 26-29.09.2019.

2019 Wykład „Biofilm powstały na usieciowanym HA, standard leczenia” Jesienna Akademia Dermatologii Estetycznej Spotkanie Praktyków 15-16.11.2019 Sopot. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne uznaje opracowany przeze mnie i współautorów standard leczenia jako obowiązujący standard leczenia Biofilmów powstałych na usieciowanym kwasie hialuronowym.


PUBLIKACJE

1995

„Evaluation of treating anemia in patients undergoing chronic dialysis with small doses of human recombinant erythropoietin.” – Polski Tygodnik Lekarski, październik 1995.

1996

„Disorders of bone tissue metabolism in patients in diabetes mellitus type one.” – Polski Tygodnik Lekarski, luty 1996.

„Combined therapy with calcitonin and high doses of active vitamin D3 metabolites in uremic hyperparathyroidism.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, lipiec 1996.

„The effect of low-dose recombinant human erythropoietin therapy on a quality of life in hemodialysis patients with end-stage renal disease and anemia.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, sierpień 1996.

1997

„Bone mineralisation in insulin – Dependent diabetes mellitus.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, styczeń 1997.

Cyclophosphamide pulses – Intravenous treatment in patients with primary glomerulonephritis – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, lipiec 1997.

1998

„Microalbuminuria as a risk factor for diabetic osteopathy in patients with IDDM and renal sufficiency.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, wrzesień 1998.

2012

„Probable biofilm formation in the cheek as a complication of soft tissue filler resulting from improper endodontic treatment of tooth 16.” – The International Journal of Nanomedicine, 7 (default) 1441-7, Mar 2012.

2014

„Staphylococcus aureus nasal carriage in Ukraine: Antibacterial resistance and virulence factor encoding genes.” – BMC Infectious Diseases, 14(1): 128, Mar 2014.

2017

„Powikłania po zabiegach z użyciem nici liftingujących – przypadki własne” – Dermatologia estetyczna, Vol. 16 No 2, 2017.

2018

„Skin bacterial flora as a potential risk factor predisposing to late bacterial infection after cross-linked hyaluronic acid gel augmentation” – Infection and Drug Resistance, Vol. 11: 213-222, Feb 2018.

„Powikłanie naczyniowe w medycynie estetycznej leczone hiperbarią tlenową” – Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Wojciech Marusza, Irina Netsvyetayeva, Dorota Niewiedział, Piotr Siermontowski, Ewa Zieliński – POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2018; 2(63); 33-37.

„Mikrobiologiczna kontrola higieny rąk jako ważny element multimodalnej strategii prewencji zakażeń związanych z opieką zdrowotną/Hand hygiene microbiological control as an important part of multimodal approach for HAI prevention.” – IRINA NIECWIETAJEWA1, WIOLETTA PRACZ2, MAŁGORZATA GIEMZA2, JOANNA JAKUBIAK3, MARIA SZYMAŃCZAK3, WOJCIECH MARUSZA3, November 2018 · DOI:10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018036

2019

„Treatment of late bacterial infections resulting from soft tissue filler injections.” – Marusza Wojciech; Olszański Romuald; Sierdzinski Janusz; Ostrowski Tomasz; Szyller Kamila; Mlynarczyk Grazyna; Netsvyetayeva Irina., Infection and Drug Resistance 2019;12:469-480

“The impact of lifestyle upon the probability of occurrence of late bacterial infection resulting from soft-tissue filler augmentation”. – Wojciech Marusza; Romuald Olszański; Janusz Sierdzinski; Tomasz Ostrowski; Joanna Gruber-Miazga; Kamila Szyller; Irina Netsvyetayeva. Infect Drug Resist. 2019;12 855-863

facebook instagram youtube