Dorobek naukowy prof. Wojciecha Maruszy

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

1990 Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1990-2004 Starszy asystent i wykładowca w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

1993  Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych I stopień.

1994-1995 Członek Komisji senackiej ds. rozwoju i zmian Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1995  Obrona pracy doktorskiej pt. „Leczenie małymi dawkami erytropoetyny niedokrwistości u chorych przewlekle dializowanych” (29 marca).

1996  Staż szkoleniowy na Uniwersytecie w Leiden w Holandii w zakresie medycyny rodzinnej.

1996-2004 Starszy asystent i wykładowca w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1996-2010 Starszy asystent i wykładowca na Wydziale Angielskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1997 Specjalizacja z Chorób Wewnętrznych II stopień.

1999 Specjalizacja z Medycyny Rodzinnej.

2001 Rozpoczęcie praktyki w zakresie Medycyny Estetycznej.

2007 Ukończony kurs trenerski w zakresie Medycyny Estetycznej w Uppsali, Szwecja, zorganizowany przez firmę Q-Med. (20 października)

2007 – teraz Praca jako trener w zakresie Medycyny Estetycznej w następujących firmach: Q-Med, Teosyal, Allergan, Galderma, Croma, Filorga, Vivacy.

2008  Ukończenie kursu na poziomie zaawansowanym z zakresu stosowania laserów oraz technik odmładzania twarzy w Medycynie Estetycznej w Paryżu (17-19 października).

2009 – teraz Współpraca naukowa w zakresie Mikrobiologii z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie powikłań bakteryjnych po kwasie hialuronowym

2009-2013 Wykładowca na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Ageing PTMEIAA w Warszawie:

„Bakteryjne powikłania po kwasie hialuronowym” (26-27 września 2009);

„Wypełniacze, ryzyko powstania powikłań bakteryjnych. Biofilm czy ropień jałowy?”; „Psychologiczne aspekty atrakcyjności twarzy. Czy Botox  i wypełniacze wystarczą?” (24-26 września 2010, dwa wykłady);

„Powikłania po kwasie hialuronowym. Prezentacja przypadku leczenia powikłań po wypełniaczu.” (30 września – 2 października 2011);

„Czy różne preparaty kwasu hialuronowego mogą predysponować do powstania biofilmu?” (5-7 października 2012);

„Powikłanie bakteryjne powstałe na bazie kwasu hialuronowego. Obserwacja dzień po dniu. Obowiązujące standardy leczenia biofilmów.” (4-6 października 2013).

2011 Stworzenie programu szkoleniowego dla lekarzy i lekarzy dentystów pod nazwą „Akademia Rzeźbienia Twarzy” certyfikowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

2012 – teraz Recenzent dla następujących pism medycznych wydawanych w języku angielskim:

 • World Journal of Surgical Oncology
 • European Journal of Inflammation
 • International Journal of Pharmaceutics
 • The American Journal of Managed Care
 • Carbohydrate Polymers
 • Archives of Dermatological Research
 • Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
 • Alimentary Pharmacology & Therapeutics
 • JNHA – The Journal of Nutrition, Health and Aging
 • Cellular and Molecular Biology
 • Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
 • Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
 • Cancer Medicine
 • Drug Delivery and Translational Research

2013-2015 Członek Włoskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Estetycznej (SIES, Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica).

2015 Wykład „Reakcje niepożądane w dermatologii estetycznej” na V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych  w Juracie, (21-24 maja).

2015 Wykład „Hialuronidaza, nici – powikłania” na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Ageing PTMEIAA w Warszawie (2-4 października).

2015-2016  Ukończenie dwóch kursów specjalistycznych “Anatomy Masterclass” w Royal College of Surgeons w Londynie (8 stycznia 2015; 19 stycznia 2016).

2016 Wykład „Powikłania po kwasie hialuronowym” na VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych  „Dermatologia Przyszłości” w Juracie (15-18 września).

2016 Warsztaty z zastosowania preparatów kwasu hialuronowego Filorga ART Filler na XVI Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEIAA w Warszawie (7-9 października).

2017 Wykład “Enhancing Features & Restoring Volumes” i warsztat – Filorga Master Class w Atenach (9-10 czerwca).

2017 Warsztaty „Regeneris Autologic Thrombine Serum and Cellular Matrix – Ages 20+ & 40+; Differences in Procedural Protocols” na XVII Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTMEIAA w Warszawie (6-8 października).

2017 Ukończenie kursu z anatomii pt. „The Minimal Invasive Aesthetic Academy Expert Faculty” w School of Surgery & Anatomy “Fer á Moulin” w Paryżu (2 czerwca).

2018 Wykład nt. „Osocze bogatopłytkowe – dlaczego warto? Doświadczenia własne, prezentacja”  na I. Kongresie Medycyny Regeneracyjnej BioBridge w Warszawie (8 maja). Opiekun naukowy konferencji.

2018 Warsztaty z zastosowania preparatów kwasu hialuronowego Filorga ART Filler na XIX Międzynarodowym Kongresie Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging w Warszawie (9-11 marca).

2018 Wykład “Facial Volumisation: my best materials and philosophy”, autor warsztatu i przewodniczący sesji na 5. Kongresie IPAM w Mediolanie (8-9 czerwca).  

2018 Wykłady na konferencji „Powikłania w Medycynie Estetyczne Profilaktyka i Leczenie” w Warszawie (17 czerwca). Opiekun naukowy konferencji.

„Anatomia w medycynie estetycznej. Rola kompartmentów tłuszczowych i wiązadeł”;

„Reologia preparatów Filorga ART Filler i porównanie ich z preparatami innych firm”;

„Schemat podawania preparatów Filorga ART Filler”;

„Powikłania po niciach & Czy warto aspirować podając kwas hialuronowy?” 

2019 Wykład „Biofilm powstały na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego, schemat antybiotykoterapii i podawania hialuronidazy.” na IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SDWP „Skóra 2019” (06-09 czerwca Jurata).

2019 Ukończenie kursu z anatomii pt. „Master-Class 2019 Live Anatomy & Injections” w School of Surgery & Anatomy “Fer á Moulin” w Paryżu (21 czerwca).

2019 Habilitacja w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł pracy habilitacyjnej: „Opracowanie schematu leczenia i postępowania naprawczego późnych powikłań bakteryjnych (biofilmów) powstałych na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego. Ocena wpływu stylu życia i zmian we florze fizjologicznej pacjentów na ryzyko powstania biofilmu.” – 25.09.2019.

2019 Wykład na XXII Światowym Kongresie Medycyny Estetycznej w Warszawie pt. „Powikłania po zastosowaniu kwasu hialuronowego w okolice powiek na podstawie przypadków.” 26-29.09.2019.

PUBLIKACJE

1995

„Evaluation of treating anemia in patients undergoing chronic dialysis with small doses of human recombinant erythropoietin.” – Polski Tygodnik Lekarski, październik 1995.

1996

„Disorders of bone tissue metabolism in patients in diabetes mellitus type one.” – Polski Tygodnik Lekarski, luty 1996.

„Combined therapy with calcitonin and high doses of active vitamin D3 metabolites in uremic hyperparathyroidism.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, lipiec 1996.

„The effect of low-dose recombinant human erythropoietin therapy on a quality of life in hemodialysis patients with end-stage renal disease and anemia.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, sierpień 1996.

1997

„Bone mineralisation in insulin – Dependent diabetes mellitus.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, styczeń 1997.

Cyclophosphamide pulses – Intravenous treatment in patients with primary glomerulonephritis – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, lipiec 1997.

1998

„Microalbuminuria as a risk factor for diabetic osteopathy in patients with IDDM and renal sufficiency.” – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, wrzesień 1998.

2012

„Probable biofilm formation in the cheek as a complication of soft tissue filler resulting from improper endodontic treatment of tooth 16.” – The International Journal of Nanomedicine, 7 (default) 1441-7, Mar 2012.

2014

„Staphylococcus aureus nasal carriage in Ukraine: Antibacterial resistance and virulence factor encoding genes.” – BMC Infectious Diseases, 14(1): 128, Mar 2014.

2017

„Powikłania po zabiegach z użyciem nici liftingujących – przypadki własne” – Dermatologia estetyczna, Vol. 16 No 2, 2017.

2018

„Skin bacterial flora as a potential risk factor predisposing to late bacterial infection after cross-linked hyaluronic acid gel augmentation” – Infection and Drug Resistance, Vol. 11: 213-222, Feb 2018.

„Powikłanie naczyniowe w medycynie estetycznej leczone hiperbarią tlenową” – Romuald Olszański, Zbigniew Dąbrowiecki, Wojciech Marusza, Irina Netsvyetayeva, Dorota Niewiedział, Piotr Siermontowski, Ewa Zieliński – POLISH HYPERBARIC RESEARCH 2018; 2(63); 33-37.

„Mikrobiologiczna kontrola higieny rąk jako ważny element multimodalnej strategii prewencji zakażeń związanych z opieką zdrowotną/Hand hygiene microbiological control as an important part of multimodal approach for HAI prevention.” – IRINA NIECWIETAJEWA1, WIOLETTA PRACZ2, MAŁGORZATA GIEMZA2, JOANNA JAKUBIAK3, MARIA SZYMAŃCZAK3, WOJCIECH MARUSZA3, November 2018 · DOI:10.31350/zakazenia/2018/5/Z2018036

2019

„Treatment of late bacterial infections resulting from soft tissue filler injections.” – Marusza Wojciech; Olszański Romuald; Sierdzinski Janusz; Ostrowski Tomasz; Szyller Kamila; Mlynarczyk Grazyna; Netsvyetayeva Irina., Infection and Drug Resistance 2019;12:469-480

“The impact of lifestyle upon the probability of occurrence of late bacterial infection resulting from soft-tissue filler augmentation”. – Wojciech Marusza; Romuald Olszański; Janusz Sierdzinski; Tomasz Ostrowski; Joanna Gruber-Miazga; Kamila Szyller; Irina Netsvyetayeva. Infect Drug Resist. 2019;12 855-863

facebook instagram youtube