aesthetic medicine masters program

Certyfikowane szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów

UWAGA!
Drodzy lekarze i lekarze dentyści,
w związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymujemy szkolenia do odwołania!

Akademia Rzeźbienia Twarzy ogłasza nabór lekarzy i lekarzy dentystów na szkolenia z medycyny estetycznej Jesień 2020. Zdobądź wiedzę i certyfikat uznawany przez każdą Izbę Lekarską w Unii Europejskiej w cztery miesiące!

„Aesthetic Medicine
Masters Program”
„Medycyna Estetyczna Szkolenie Zaawansowane”

Praktyczny kurs szkoleniowy w zakresie podawania: 
kwasu hialuronowego przy użyciu igieł i kaniul, mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, toksyny botulinowej, hialuronidazy, fosfatydylocholiny.  Stosowania znieczuleń w obrębie twarzy, głowy i szyi. Używania Dermapenu. Wykonywania peelingu TCA oraz w zakresie postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych w medycynie estetycznej.


Take your career to the next level with a Masters in Aesthetic Medicine from Academy of Face Sculpting!
dr hab. nauk. med. Wojciech Marusza


IV cykle, każdy trwa po około 10-12 godzin.

Zdobądź Dyplom i wiedzę w 4 miesiące!

 • szkolenie rozpoczyna się o 10 rano
 • maksymalna liczba uczestników – 6 (tylko lekarze lub lekarze dentyści) plus jeden Obserwator, czyli osoba, która ukończyła wcześniej cały kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy

W ramach 1, 2 i 3 cyklu każdy uczestnik otrzyma na każdym z nich po 4 strzykawki Kwasu Hialuronowego do podania modelce na szkoleniu. Na 4 cyklu każdy uczestnik otrzyma 2 strzykawki kwasu hialuronowego, 50 j Botoxu, 1 probówkę PRP, 1 amp preparatu fosfatydylocholiny, 1 ml preparatu do mezoterapii celem podania modelkom. Ponadto na 4 cyklu odbędzie się szkolenie z podawania Hialuronidazy!

Za udział w każdym Cyklu uczestnik otrzyma Certyfikat, a za udział w 4 cyklach certyfikat ukończenia całego kursu – „Master in Aesthetic Medicine from Academy of Face Sculpting”.

Każdy Cykl rozpoczyna część teoretyczna w tym omówienie anatomii danego rejonu twarzy. 
Szkolenie prowadzi dr hab. nauk. med. Wojciech Marusza.Program szkolenia:

Cykl I

Temat szkolenia:

 • Omówienie zgód na zabiegi
 • Dane medyczne, co należy wiedzieć
 • Aseptyka i antyseptyka w gabinecie
 • Nauka robienia zdjęć przed i po zabiegu
 • Kiedy stosujemy igłę, a kiedy kaniule
 • Podstawy znieczulania okolicy twarzy, skóry głowy i szyi
 • Modelowanie
  • linii żuchwy
  • kąta żuchwy
  • bocznej części policzka
  • brody
 • Kształtowanie ww. rejonów przy pomocy preparatów kwasu hialuronowego

Cykl II

Temat szkolenia:

 • Zabiegi w okolicy oczu
 • Modelowanie policzków
 • Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych
 • Podawanie preparatów z kwasem hialuronowym w ww. miejsca

Cykl III

Temat szkolenia:

 • Modelowanie i wypełnienie okolicy skroniowej
 • Modelowanie czoła
 • Regeneracja powieki górnej
 • Modelowanie górnego zarysu oczodołu
 • Korekta kształtu nosa
 • Podawanie preparatów z kwasem hialuronowym w ww. wymienione okolice

Cykl IV

Temat szkolenia:

 • Modelowanie i wypełnianie ust przy pomocy kwasu hialuronowego, kontur ust
 • Botox na twarzy i szyi
 • Leczenie bruksizmu przy pomocy Botoxu
 • Botox w nadpotliwości
 • Fosfatydylocholina – nauka podawania
 • Mezoterapia skóry i włosów
 • Osocze bogatopłytkowe kiedy i jak podawać
 • Stosowanie Dermapenu
 • Peeling TCA – podstawy wykonywania
 • Hialuronidaza zasady podawania!!!
 • Zasady postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych

Każdy uczestnik może przyprowadzić do 5 własnych modelek. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej ilości HA na szkoleniu i podania go pod okiem trenera modelkom.

Terminy szkoleń zostaną ponownie podane, gdy udział w nich będzie w pełni bezpieczny dla uczestników.

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną ostateczne potwierdzenie terminów szkoleń następuje na 5 dni przed danym Cyklem. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnik otrzymuje zwrot pieniędzy za nieodbyte szkolenia.

Przed każdym szkoleniem należy wysłać negatywny wynik testu na COVID-19 w klasie IgM wykonany na 7 i mniej dni przed szkoleniem. Aktywna infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych również wyklucza udział w szkoleniu. W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 lub aktywnej infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych udział w szkoleniach ulega anulowaniu i zwracane są pieniądze w całości za nieodbyte szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów i jest certyfikowane przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie. Dyplom ukończenia szkolenia jest ważny w całej Unii Europejskiej i wydawany jest w języku polskim i angielskim. Za udział w szkoleniu otrzymuje się punkty edukacyjne.


Zapisy na szkolenie odbywają się drogą mailową: drmarusza@drmarusza.pl

Udzielamy też informacji telefonicznie pod numerami:
+48 602 573 788 lub +48 601 357 939.


Opłaty

Ze względu na to, iż szkolenie jest szkoleniem podyplomowym dla lekarzy i lekarzy dentystów, istnieje możliwość pokrycia kosztu nawet całego szkolenia przez właściwy dla danego lekarza urząd pracy. Każdy uczestnik załatwia to we własnym zakresie. Wszelkie potrzebne do tego informacje dostępne są na stronie. Pozwolenie na prowadzenie szkoleń wydane przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie jest do pobrania tutaj.

Cena za jeden Cykl dla Uczestnika to 7000 PLN lub 6000 PLN w przypadku opłacenia jednorazowo 4 cykli tj. wpłaceniu 24000 PLN na podane poniżej konto:

Klinika Marusza
ul. Jana Kazimierza 11B
Warszawa 01-248
nr konta: 85 1140 2004 0000 3902 7670 0398

Obserwator, czyli osoba, która ukończyła wcześniej cały kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy, płaci za jeden cykl 3500 PLN. Obserwator nie ma możliwości rezerwowania bez pełnej opłaty tj. 3500 zł za każdy, następnych cykli.

Po zapłaceniu w całości jednego Cyklu tj. 7000 PLN, istnieje możliwość zarezerwowania od 1 do 3 występujących po nim Cykli, zgodnie z podanymi powyżej datami Cykli, za 30 proc. wartości opłaty jednorazowej tj. 2100 PLN za każdy Cykl, którą to kwotę traktujemy jako zaliczkę należnej opłaty za wskazany Cykl. Za każdy tak zarezerwowany cykl trzeba dopłacić brakującą do 7000 PLN kwotę tj. 4900 PLN najpóźniej do 14 dni przed datą zarezerwowanego Cyklu, inaczej rezerwacja przepada wraz z wpłaconą za dany Cykl zaliczką. 

Tylko po otrzymaniu powyższych wpłat na konto Kliniki Marusza (podane powyżej), traktujemy rezerwacje udziału w szkoleniu jako założone, zgodnie z podanymi w opłacie datami Cykli, które muszą być zgodne z datami Cykli podanymi na stronie internetowej Akademii Rzeźbienia Twarzy, w zakładce szkolenia dla lekarzy. 

W tytule przelewu należy podać numer opłaconego czy zarezerwowanego Cyklu za który dokonywana jest opłata oraz Imię i Nazwisko uczestnika czy obserwatora. 

Zgłoszenie udziału w Cyklach wraz z: kopią wpłaty, podaniem numeru bądź numerami (w przypadku praktyki zagranicznej) prawa wykonywania zawodu lekarza czy lekarza dentysty, Imienia i Nazwiska w pełnym brzmieniu, miejsca wykonywania praktyki lekarskiej, specjalizacji uczestnika czy obserwatora szkolenia oraz pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury i adnotacji iż: zapoznałam/em się regulaminem opłat za cykle szkoleń z medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów w Akademii Rzeźbienia Twarzy w Klinice Marusza podanym na stronie internetowej www.akademiarzezbieniatwarzy.pl należy wysłać na adres mailowy: drmarusza@drmarusza.pl.

Szczegółowy program kursu | Regulamin opłat | Regulamin kursu

facebook instagram youtube

Ważne informacje dotyczące przyjmowania pacjentów w Akademii Rzeźbienia Twarzy. Więcej >>