Regulamin opłat za Cykle szkoleń z medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów w Akademii Rzeźbienia Twarzy w Klinice Marusza

Nazwa kursu:

„Aesthetic Medicine Masters Program”
„Medycyna Estetyczna Szkolenie Zaawansowane”

Praktyczny kurs szkoleniowy w zakresie podawania: 
kwasu hialuronowego przy użyciu igieł i kaniul, mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, toksyny botulinowej, hialuronidazy, fosfatydylocholiny.  Stosowania znieczuleń w obrębie twarzy, głowy i szyi. Używania Dermapenu. Wykonywania peelingu TCA oraz w zakresie postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych w medycynie estetycznej.

Kurs składa się z IV cykli.

Cena za jeden Cykl dla Uczestnika to 7000 PLN lub 6000 PLN w przypadku opłacenia jednorazowo 4 cykli tj. wpłaceniu 24000 PLN na podane poniżej konto:

Klinika Marusza
ul. Jana Kazimierza 11B
Warszawa 01-248
nr konta: 85 1140 2004 0000 3902 7670 0398

W przelewie należy podać numer opłaconego, czy zarezerwowanego Cyklu za który dokonywana jest opłata oraz Imię i Nazwisko uczestnika czy obserwatora. 

Zgłoszenie udziału w Cyklach wraz z: kopią wpłaty, podaniem numeru bądź numerami (w przypadku praktyki zagranicznej) prawa wykonywania zawodu lekarza, czy lekarza dentysty, Imienia i Nazwiska w pełnym brzmieniu, miejsca wykonywania praktyki lekarskiej, specjalizacji uczestnika, czy obserwatora szkolenia oraz pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury i adnotacji iż: zapoznałam/em się z regulaminem opłat za cykle szkoleń z medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów w Akademii Rzeźbienia Twarzy w Klinice Marusza podanym na stronie internetowej www.akademiarzezbieniatwarzy.pl należy wysłać na adres mailowy: drmarusza@drmarusza.pl

W sprawach nagłych proszę dzwonić pod numery podane na stronie.

Po zapłaceniu w całości jednego Cyklu tj. 7000 PLN, istnieje możliwość zarezerwowania od 1 do 3 występujących po nim Cykli,  zgodnie z podanymi na stronie internetowej datami Cykli, za 30 proc. wartości opłaty jednorazowej tj. 2100 PLN za każdy Cykl, którą to kwotę traktujemy jako zaliczkę należnej opłaty za wskazany Cykl. Za każdy tak zarezerwowany cykl trzeba dopłacić brakującą do 7000 PLN kwotę tj. 4900 PLN najpóźniej  do 14 dni przed datą zarezerwowanego Cyklu, inaczej rezerwacja przepada wraz z wpłaconą za dany Cykl zaliczką.

Takie rezerwacje traktujemy jako podpięte pod Cykl w pełni zapłacony. Z takich rezerwacji można zrezygnować bez rezygnacji z w pełni zapłaconego cyklu bez potrąceń do 31 dni przed ich terminem. Na mniej niż 31 dni przed ich terminem z potrąceniem 50% wpłaconej zaliczki. Od 14 dnia przed ich terminem wpłacona za Cykl zaliczka w całości przepada. Należny uczestnikowi szkolenia zwrot pieniędzy zostanie przekazany na jego konto do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w Cyklu. 

Obserwator, czyli osoba, która ukończyła wcześniej cały kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy, płaci za jeden cykl 3500 PLN. Obserwator nie ma możliwości rezerwowania bez pełnej opłaty tj. 3500 zł za każdy, następnych cykli.

Tylko po otrzymaniu powyższych wpłat na konto Kliniki Marusza (podane powyżej), traktujemy rezerwacje udziału w szkoleniu jako założone, zgodnie z podanymi w opłacie datami Cykli, które muszą być zgodne z datami Cykli podanymi na stronie internetowej Akademii Rzeźbienia Twarzy, w zakładce szkolenia dla lekarzy. 

W przelewie należy podać numer opłaconego czy zarezerwowanego Cyklu za który dokonywana jest opłata oraz Imię i Nazwisko uczestnika, czy obserwatora. 

Do 31 dni przed datą opłaconego czy zarezerwowanego Cyklu można z niego zrezygnować, nie ponosząc żadnych opłat. W przypadku zrezygnowania z opłaconego w całości Cyklu, anulowaniu ulegają również rezerwacje pozostałych podpiętych pod niego rezerwacji Cykli. Pieniądze bez potrąceń zostaną przekazane na konto wpłacającej osoby do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w Cyklu. 

W przypadku rezygnacji z opłaconego w całości Cyklu na mniej niż 31 dni przed opłaconym szkoleniem, zwrotowi podlega tylko 50 proc. wpłaconej kwoty  za dany Cykl w przypadku uczestnika i obserwatora. W takim wypadku podlegają również anulowaniu podpięte pod niego rezerwacje pozostałych Cykli, a wpłacona za rezerwacje kwota bez potrąceń zostaje zwrócona na konto wpłacającej osoby do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w Cyklu. 

W przypadku zrezygnowania z udziału w danym w pełni opłaconym Cyklu na 14 i mniej dni przed wyznaczonym terminem Cyklu, cała wpłacona kwota za dany Cykl  w przypadku uczestnika i obserwatora przepada i nie podlega zwrotowi. Jeśli do danego Cyklu  podłączone były rezerwacje, ulegają one anulowaniu, a pieniądze za rezerwacje bez potrąceń zwracane są na konto wpłacającej osoby do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w Cyklu. 

Rezygnacje z udziału w Cyklach szkolenia należy składać tylko drogą mailową na adres: drmarusza@drmarusza.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania maila z rezygnacją.

facebook instagram youtube

Ważne informacje dotyczące przyjmowania pacjentów w Akademii Rzeźbienia Twarzy. Więcej >>