Regulamin opłat za Cykle szkoleń z medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów w Akademii Rzeźbienia Twarzy w Klinice Marusza

Nazwa kursu:

„Aesthetic Medicine Masters Program”
„Medycyna Estetyczna Szkolenie Zaawansowane”

Praktyczny kurs szkoleniowy w zakresie podawania: 
kwasu hialuronowego przy użyciu igieł i kaniul, mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, toksyny botulinowej, hialuronidazy, fosfatydylocholiny.  Stosowania znieczuleń w obrębie twarzy, głowy i szyi. Używania Dermapenu. Wykonywania peelingu TCA oraz w zakresie postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych w medycynie estetycznej.

Kurs składa się z IV cykli.

Cena za jeden Cykl dla Uczestnika to 7000 PLN lub 6000 PLN w przypadku opłacenia jednorazowo 4 cykli tj. wpłaceniu 24000 PLN na podane poniżej konto:

Klinika Marusza
ul. Jana Kazimierza 11B
Warszawa 01-248
nr konta: 85 1140 2004 0000 3902 7670 0398

W tytule przelewu należy podać:

  • numer/numery opłaconego/opłaconych Cykli, za który/które dokonywana jest opłata
  • Imię i Nazwisko uczestnika czy obserwatora

Po zapłaceniu w całości jednego Cyklu tj. 7000 PLN, istnieje możliwość zarezerwowania od 1 do 3 występujących po nim Cykli,  zgodnie z podanymi na stronie internetowej datami Cykli, za 30 proc. wartości opłaty jednorazowej tj. 2100 PLN za każdy Cykl, którą to kwotę traktujemy jako zaliczkę należnej opłaty za wskazany Cykl. Za każdy tak zarezerwowany cykl trzeba dopłacić brakującą do 7000 PLN kwotę tj. 4900 PLN najpóźniej  do 14 dni przed datą zarezerwowanego Cyklu, inaczej rezerwacja przepada wraz z wpłaconą za dany Cykl zaliczką.

Ze względu na sytuację epidemiczną ostateczne potwierdzenie każdego szkolenia następuje na 5 dni przed danym Cyklem.

W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora uczestnicy szkolenia dostaną propozycję nowego terminu szkolenia lub w przypadku braku akceptacji nowego terminu otrzymają zwrot pieniędzy za nieodbyte szkolenie. W sytuacji zapłacenia za całość szkoleń opłatą jednorazową, a następnie rezygnacji z jednego lub więcej szkoleń, uczestnikowi przepada zniżka od zakupu czterech szkoleń jednocześnie i zwracana jest kwota pozostała po przeliczeniu pozostałych szkoleń bez zniżki.

W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 lub aktywnej infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych, udział w szkoleniu zostaje anulowany, a uczestnikowi proponowany jest pierwszy wolny termin w takim samym szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia/szkoleń może odbywać się tylko zgodnie z regulamiem opłat. W przypadku zapłacenia za całość szkoleń opłatą jednorazową, a następnie rezygnacji z jednego lub więcej szkoleń, uczestnikowi przepada zniżka od zakupu czterech szkoleń jednocześnie i zwracana jest kwota pozostała po przeliczeniu pozostałych szkoleń bez zniżki.

Po przyjęciu na kurs i dokonaniu opłaty z takiej rezerwacji można  zrezygnować bez potrąceń do 31 dni przed terminem danego Cyklu. Na mniej niż 31 dni przed terminem zaplanowanego Cyklu z potrąceniem 50 proc. z wpłaconej zaliczki. Na 7 dni przed terminem Cyklu wpłacona zaliczka w całości przepada. Należny uczestnikowi szkolenia zwrot pieniędzy zostanie przekazany na jego konto do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w danym szkoleniu. 

W sytuacji zapłacenia za całość szkoleń opłatą jednorazową, a następnie rezygnacji z jednego lub więcej szkoleń, uczestnikowi przepada zniżka od zakupu czterech szkoleń jednocześnie i zwracana jest kwota pozostała po przeliczeniu pozostałych szkoleń bez zniżki w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.

Obserwator, czyli osoba, która ukończyła wcześniej cały kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy, płaci za jeden cykl 3000 PLN. Obserwator nie ma możliwości rezerwowania bez pełnej opłaty tj. 3000 zł za każdy, następny Cykl. Zwroty w przypadku rezygnacji przez Obserwatora bądź odwołania szkolenia przez organizatora podlegają tym samym prawom, jak innych uczestników szkolenia.

O przyjęciu na szkolenie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez wysłanie formularza uczestnictwa w szkoleniu, każdy uczestnik zostanie poinformowany drogą sms oraz e-mail. Od tego momentu uczestnik zostaje zobowiązany do wykonania właściwego dla zarezerwowanych szkoleń przelewu na podane poniżej konto. W przypadku nieotrzymania przelewu bądź jego potwierdzenia w przeciągu 3 dni od wysłania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach, uczestnik zostanie automatycznie skreślony z zarezerwowanych przez siebie szkoleń, o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową.

Po otrzymaniu powyższych wpłat na konto Kliniki Marusza (podane poniżej), traktujemy rezerwacje udziału w szkoleniu jako założone, zgodnie z podanymi w opłacie datami Cykli, które muszą być zgodne z datami Cykli podanymi na stronie internetowej Akademii Rzeźbienia Twarzy, w zakładce szkolenia dla lekarzy. Ewentualne zwroty będą odbywały się zgodnie z regulaminem opłat.

W tytule przelewu należy podać:

  • numer/numery opłaconego/opłaconych Cykli, za który/które dokonywana jest opłata
  • Imię i Nazwisko uczestnika czy obserwatora

Do 31 dni przed datą opłaconego czy zarezerwowanego Cyklu można z niego zrezygnować, nie ponosząc żadnych opłat. Wpłacone pieniądze bez potrąceń zostaną przekazane na konto Uczestnika lub Obserwatora do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w Cyklu. 

Rezygnacje z udziału w Cyklach szkolenia należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: drmarusza@drmarusza.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania maila z rezygnacją.

Na pytania odpowiadamy pod numerami:

+48 601 357 939 lub +48 602 573 788

facebook instagram youtube
open

Ważne informacje dla pacjentów kliniki w związku z pandemią COVID-19! Więcej >>