Regulamin opłat za Cykle szkoleń z medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów w Akademii Rzeźbienia Twarzy w Klinice Marusza

Nazwa kursu:

„Aesthetic Medicine Masters Program”
„Medycyna Estetyczna Szkolenie Zaawansowane”

Praktyczny kurs szkoleniowy w zakresie podawania: 
kwasu hialuronowego przy użyciu igieł i kaniul, mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, toksyny botulinowej, hialuronidazy, fosfatydylocholiny.  Stosowania znieczuleń w obrębie twarzy, głowy i szyi. Używania Dermapenu. Wykonywania peelingu TCA oraz w zakresie postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych w medycynie estetycznej.

Kurs składa się z IV cykli.

Cena za jeden Cykl dla Uczestnika to 7000 PLN lub 6000 PLN w przypadku opłacenia jednorazowo 4 cykli tj. wpłaceniu 24000 PLN na podane poniżej konto:

Klinika Marusza
ul. Jana Kazimierza 11B
Warszawa 01-248
nr konta: 85 1140 2004 0000 3902 7670 0398

W tytule przelewu należy podać:

  • numer/numery opłaconego/opłaconych Cykli, za który/które dokonywana jest opłata lub opłata rezerwacyjna
  • Imię i Nazwisko Uczestnika czy Obserwatora

Obserwator, czyli osoba, która ukończyła wcześniej cały kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy, płaci za jeden cykl 3000 PLN. Obserwator nie ma możliwości rezerwowania bez pełnej opłaty tj. 3000 zł za każdy zarezerwowany Cykl.

Uczestnik może zapłacić od razu za cały Kurs opłatą jednorazową (wtedy otrzymuje zniżkę do 6000 PLN za Cykl) i nie musi płacić opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 PLN. W przypadku braku wpłaty za cały Kurs Uczestnik zobowiązany jest do opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 PLN i do płatności 24000 PLN w przypadku opłaty jednorazowej lub 7000 PLN za zarezerwowany Cykl najpóźniej do 31 dni przed rozpoczęciem Kursu lub zarezerwowanego Cyklu, inaczej cała rezerwacja przepada. W przypadku zakupienia kilku Cykli po 7000 PLN Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia tylko jednej opłaty rezerwacyjnej. Zwroty odbywają się zgodnie niniejszym Regulaminem.

Ze względu na sytuację epidemiczną ostateczne potwierdzenie każdego szkolenia przez Organizatora następuje na 7 dni przed danym Cyklem drogą e-mailową.

W przypadku odwołania całego kursu przez Organizatora, Uczestnicy dostaną 100 proc. wpłaconych pieniędzy w ciągu 7 dni od ogłoszenia odwołania kursu, w tym jeśli była wpłacona zwrot opłaty rezerwacyjnej.

W przypadku odwołania konkretnego Cyklu przez organizatora, Uczestnicy Cyklu dostaną propozycję nowego terminu szkolenia, a w przypadku braku jego akceptacji otrzymają zwrot pieniędzy za dany Cykl w wysokości 100 proc. wpłaconych za niego środków. W przypadku wpłaty tylko za odwołany Cykl, Uczestnicy otrzymają również zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.

W sytuacji zapłacenia za całość szkoleń opłatą jednorazową, a następnie rezygnacji z jednego lub więcej Cykli przez Uczestnika, przepada mu zniżka od zakupu czterech Cykli jednocześnie. W takiej sytuacji zobowiązany jest on do dopłacenia brakującej kwoty do pełnej wartości nieodbytych, a zarezerwowanych Cykli w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezygnacji. Inaczej zostanie on skreślony z listy Uczestników Szkolenia, a pieniądze za nieodbyte Cykle zostaną zwrócone zgodnie z niniejszym Regulaminem Opłat.

W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 udział w szkoleniu zostaje anulowany, a Uczestnikowi proponowany jest pierwszy wolny termin w takim samym szkoleniu lub zwrot wpłaconych pieniędzy za nieodbyty Cykl poza opłatą rezerwacyjną jeśli była wpłacona. Rezygnacja ze szkolenia/szkoleń może odbywać się tylko zgodnie z Regulaminem Opłat.

Po przyjęciu na kurs i dokonaniu opłaty za Szkolenie, z takiej rezerwacji można zrezygnować bez potrąceń do 31 dni przed terminem danego Cyklu. Na mniej niż 31 dni przed terminem zaplanowanego Cyklu z potrąceniem 50 proc. z wpłaconej zaliczki. Na 7 dni przed terminem Cyklu wpłacona zaliczka w całości przepada. Należny Uczestnikowi szkolenia zwrot pieniędzy zostanie przekazany na jego konto do 7 dni od daty otrzymania rezygnacji udziału w danym szkoleniu. Powyższe nie dotyczy opłaty rezerwacyjnej.

O przyjęciu na Kurs, każdy Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem na podany przez siebie adres e-mail w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia. Od dnia otrzymania potwierdzania udziału w Szkoleniu jest on zobowiązany do wpłacenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 PLN lub całej kwoty za zarezerwowany przez siebie kurs zgodnie z niniejszym Regulaminem Opłat, w ciągu 3 dni od otrzymania e-maila potwierdzającego zakwalifikowanie na Kurs, na podany na stronie rachunek bankowy. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionego warunku w przeciągu 3 dni od wysłania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach, Uczestnik zostanie automatycznie skreślony z zarezerwowanych przez siebie szkoleń, o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową. Opłata rezerwacyjna nie jest opłatą za Kurs lecz tylko opłatą za rezerwację miejsca. W przypadku rezygnacji z kursu przez Uczestnika opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Podlega ona zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania Kursu przez Organizatora.

Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej lub płatności za cały Kurs lub dany Cykl wraz z opłatą rezerwacyjną Uczestnik zostaje przyjęty na szkolenie zgodnie z podanymi w zgłoszeniu datami Cykli o czym zostanie poinformowany drogą e-mailową w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty.

Rezygnacje z udziału w Cyklach szkolenia należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: drmarusza@drmarusza.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania maila z rezygnacją.

Na pytania odpowiadamy pod numerami:

+48 601 357 939 lub +48 602 573 788

facebook instagram youtube