Regulamin kursu

Regulamin kursu Akademii Rzeźbienia Twarzy Kliniki Marusza

Organizator:

Klinika Marusza Akademia Rzeźbienia Twarzy,
ul. Jana Kazimierza 11B, 01-248 Warszawa

Opiekun naukowy:

Dr hab. nauk med. Wojciech Marusza

Miejsce kursu:

Klinika Marusza Akademia Rzeźbienia Twarzy,
ul. Jana Kazimierza 11B, 01-248 Warszawa

Nazwa Kursu:

„Aesthetic Medicine Masters Program”
„Medycyna Estetyczna Szkolenie Zaawansowane”
Praktyczny kurs szkoleniowy w zakresie podawania: 

kwasu hialuronowego przy użyciu igieł i kaniul, mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, toksyny botulinowej, hialuronidazy, fosfatydylocholiny.  Stosowania znieczuleń w obrębie twarzy, głowy i szyi. Używania Dermapenu. Wykonywania peelingu TCA oraz w zakresie postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych w medycynie estetycznej.

Uczestnik:

W kursie mogą wziąć udział tylko lekarze i lekarze dentyści posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu. W szkoleniu bierze udział do 6 lekarzy i 1 obserwator tj. osoba, która już kiedyś przeszła cały  kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy.

Jeden cykl składa się z czterech części i trwa 12 godzin. W trakcie cyklu zabiegi wykonywane są na około 12 do 20 pacjentach. 

W cyklach 1-3 w ramach ceny szkolenia na lekarza przypadają 4 strzykawki kwasu hialuronowego w każdym z nich, a w przypadku cyklu 4, 2 strzykawki kwasu hialuronowego dodatkowo 50j Toksyny Botulinowej, 1 amp preparatu fosfatydylocholiny, 1 strzykawka preparatu do mezoterapii, do samodzielnego podania przez szkolącego się lekarza lub lekarza dentystę.

Ponadto każdy cykl można rozszerzyć o indywidualne szkolenie w zakresie wykładanego tematu. W ramach takiego szkolenia można podać modelom dodatkowe preparaty: kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, preparatu fosfatydylocholiny, osocza bogatoplytkowego czy preparaty do mezoterapii. Uczestnicy podają je samodzielnie pod okiem Trenera.  Na szkolenie należy przyprowadzić własną modelkę/modela. W wyjątkowych przypadkach organizator zapewnia modela.

Na jedno szkolenie można przyprowadzić do 5 modelek, należy to jednak uzgodnić telefonicznie przed cyklem.  Modelem nie może być lekarz uczestniczący w szkoleniu.

Po każdym ukończonym Cyklu uczestnik otrzymuje Certyfikat uczestnictwa: „Aesthetic Medicine Masters Program” „Medycyna Estetyczna Szkolenie Zaawansowane”

Cykl I

 • Kiedy stosujemy igłę, a kiedy kaniule
 • Podstawy znieczulania okolicy twarzy, skóry głowy i szyi
 • Modelowanie: linii żuchwy, kąta żuchwy, bocznej części policzka oraz brody
 • Kształtowanie ww. rejonów przy pomocy preparatów kwasu hialuronowego

Cykl II

 • Zabiegi w okolicy oczu. Modelowanie policzków
 • Wypełnianie bruzd nosowo-wargowych
 • Podawanie preparatów z kwasem hialuronowym w ww. miejsca

Cykl III

 • Modelowanie i wypełnienie okolicy skroniowej
 • Modelowanie czoła
 • Regeneracja powieki górnej
 • Modelowanie górnego zarysu oczodołu
 • Korekta kształtu nosa
  Podawanie preparatów z kwasem hialuronowym  w ww. wymienione okolice

Cykl IV

 • Modelowanie i wypełnianie ust przy pomocy kwasu hialuronowego, kontur ust
 • Botox na twarzy i szyi
 • Leczenie bruksizmu przy pomocy Botoxu
 • Botox w nadpotliwości
 • Fosfatydylocholina – nauka podawania
 • Mezoterapia skóry i włosów
 • Osocze bogatopłytkowe kiedy i jak podawać
 • Stosowanie Dermapenu
 • Peeling TCA podstawy wykonywania
 • Hialuronidaza zasady podawania
 • Zasady postępowania w przypadku powikłań pozabiegowych

Tylko ukończenie całego Kursu tj. 4 Cykli daje prawo do otrzymania Certyfikatu: „Master in Aesthetic Medicine from Academy of Face Sculpting” – „Ukończony kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy, poziom zaawansowany w Medycynie Estetycznej.”

Udział w pojedynczym Cyklu jest promowany otrzymaniem …… punktów edukacyjnych.

Udział w całym kursie jest promowany otrzymaniem ….. punktów edukacyjnych.

Opłaty:

Cena za jeden Cykl dla Uczestnika to 7000 PLN lub 6000 PLN w przypadku opłacenia jednorazowo 4 cykli tj. wpłaceniu 24000 PLN na podane poniżej konto:

Klinika Marusza
ul. Jana Kazimierza 11B
Warszawa 01-248
nr konta: 85 1140 2004 0000 3902 7670 0398

Obserwator, czyli osoba, która ukończyła wcześniej cały kurs w Akademii Rzeźbienia Twarzy, płaci za jeden cykl 3500 PLN. Obserwator nie ma możliwości rezerwowania bez pełnej opłaty tj. 3500 zł za każdy, z następnych cykli.

Po zapłaceniu w całości jednego Cyklu tj. 7000 PLN, istnieje możliwość zarezerwowania od 1 do 3 występujących po nim Cykli,  zgodnie z podanymi na stronie internetowej datami Cykli, za 30 proc. wartości opłaty jednorazowej tj. 2100 PLN za każdy Cykl, którą to kwotę traktujemy jako zaliczkę należnej opłaty za wskazany Cykl. Za każdy tak zarezerwowany cykl trzeba dopłacić brakującą do 7000 PLN kwotę tj. 4900 PLN najpóźniej  do 14 dni przed datą zarezerwowanego Cyklu, inaczej rezerwacja przepada wraz z wpłaconą za dany Cykl zaliczką. 

Tylko po otrzymaniu powyższych wpłat na konto Kliniki Marusza (podane powyżej), traktujemy rezerwacje udziału w szkoleniu jako założone, zgodnie z podanymi w opłacie datami Cykli, które muszą być zgodne z datami Cykli podanymi na stronie internetowej Akademii Rzeźbienia Twarzy, w zakładce szkolenia dla lekarzy. 

W przelewie należy podać numer opłaconego czy zarezerwowanego Cyklu za który dokonywana jest opłata oraz Imię i Nazwisko uczestnika czy obserwatora. 

Zgłoszenie udziału w Cyklach wraz z: kopią wpłaty, podaniem numeru bądź numerami (w przypadku praktyki zagranicznej) prawa wykonywania zawodu lekarza czy lekarza dentysty, Imienia i Nazwiska w pełnym brzmieniu, miejsca wykonywania praktyki lekarskiej, specjalizacji uczestnika czy obserwatora szkolenia oraz pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury i adnotacji iż: zapoznałam/em się regulaminem opłat za cykle szkoleń z medycyny estetycznej dla lekarzy i lekarzy dentystów w Akademii Rzeźbienia Twarzy w Klinice Marusza podanym na stronie internetowej www.akademiarzezbieniatwarzy.pl należy wysłać na adres mailowy: drmarusza@drmarusza.pl

O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje termin zgłoszenia mailowego i wpłata na konto.

W sprawach szczegółowych informacji, rejestracji i wpłat prosimy o kontakt pod numerem tel. 602 573 788; 601 357 939; adres e-mail: drmarusza@drmarusza.pl.

facebook instagram youtube

Ważne informacje dotyczące przyjmowania pacjentów w Akademii Rzeźbienia Twarzy. Więcej >>