Regulamin kursu Akademii Rzeźbienia Twarzy dr Wojciecha Maruszy

Organizator:

Klinika Marusza Akademia Rzeźbienia Twarzy, ul. Jana Kazimierza 11B, 01-248 Warszawa

Opiekun naukowy:

Dr nauk med. Wojciech Marusza

Miejsce kursu:

Klinika Marusza Akademia Rzeźbienia Twarzy, ul. Jana Kazimierza 11B, 01-248 Warszawa

Uczestnik:

W kursie mogą wziąć udział tylko lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu. W szkoleniu bierze udział do CZTERECH lekarzy i max do 2 obserwatorów tj osób, które już kiedyś przeszły cały kurs.

Jeden cykl składa się z dwóch części i trwa od 10 do 12 godzin. W trakcie cyklu zabiegi wykonywane są na około 12 do 14 pacjentach. Na każdy cykl w ramach ceny szkolenia na lekarza przypadają 2 strzykawki kwasu hialuronowego a w przypadku cyklu drugiego dodatkowo 25j Toksyny Botulinowej do samodzielnego podania przez szkolącego się lekarza.

Ponadto każdy cykl można rozszerzyć o indywidualne szkolenie w zakresie wykładanego tematu. W ramach takiego szkolenia można podać modelom dodatkowe preparaty: kwas hialuronowy, toksynę botulinową, Lipodren /Fosfatydylocholina/, Restylane Vital. Uczestnicy podają je samodzielnie pod okiem Trenera. Na szkolenie należy przyprowadzić własną modelkę/modela. W wyjątkowych przypadkach organizator zapewnia modela.

Na jedno szkolenie można przyprowadzić do 6 modelek, należy to jednak uzgodnić telefonicznie przed cyklem. Modelem nie może być lekarz uczestniczący w szkoleniu. Tylko ukończenie całego Kursu tj. 3 Cykli daje prawo do otrzymania zaświadczenia udziału w kursie szkoleniowym. Udział w kursie jest promowany otrzymaniem 32 punktów edukacyjnych.

Cena całego kursu (3 cykle) wynosi 8100 zł brutto.

Obserwator:

Tylko dla Lekarzy, którzy ukończyli cały kurs Akademii Rzeźbienia Twarzy.

Koszt udziału jako obserwator w jednym cyklu to 1500 zł brutto. Obserwatorowi nie przysługują żadne preparaty w ramach kursu.

Wpłacenie pieniędzy na podane na stronie konto z podaniem terminów szkoleń, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu, jest jednoznaczne z przyjęciem na podany w przelewie cykl.

Rezerwacja telefoniczna lub mailowa utrzymywana jest do 3 dni. Zmiana terminu szkolenia może nastąpić drogą mailową najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia i podlega opłacie manipulacyjnej w wysokości 250 zł. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje termin zgłoszenia mailowego i wpłata kwoty na konto.

O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje termin zgłoszenia mailowego i wpłata kwoty na konto.

W sprawach szczegółowych informacji, rejestracji i wpłat prosimy o kontakt pod numerem tel. 601 357 939; adres e-mail: drmarusza@drmarusza.pl

facebook instagram youtube

Ważne informacje dotyczące przyjmowania pacjentów w Akademii Rzeźbienia Twarzy. Więcej >>